042-16 90 30 info@navetanalytics.se
Välj en sida

För allas bästa – Kontorets roll i en värld av hybridarbete

Navet Analytics har tillsammans med Quilt AI på uppdrag av Wihlborgs, Fabege och Diös genomfört en AI-studie om medarbetarnas och arbetsgivarnas syn på kontoret. Genom att undersöka de digitala samtalen och sökningarna kring arbete och kontor har vi analyserat vilken betydelse strömningarna kan komma att få för kontorslokalers utformning.

Det huvudsakliga resonemanget i rapporten visar att kontorets roll som stöd för den anställde inte minskar, utan snarare blir mer komplex och mångfacetterad och för många också viktigare än tidigare. Arbetsplatsen fyller också olika funktioner för olika personer och kontoret behöver bli den plats där allas arbetssituation blir komplett och långsiktigt hållbar. Dessutom skiftar den enskilde medarbetarens behov över tid beroende på veckans arbetsuppgifter eller vilken plats man är på i livet. Det handlar såväl om att hitta ett ställe för möten och samarbeten som återhämtning och fokus. För företagen innebär det en stor möjlighet att utnyttja sitt arbets- och kontorskoncept till något mycket positivt, som stärker den egna organisationen, leder till nöjda medarbetare och lockar nya talanger. Nu fortsätter en intressant diskussion kring utformningen av de framtida kontoren för att uppfylla företags och medarbetares önskemål.

Studien är den tredje i en serie av undersökningar om vårt sätt att arbeta och använda kontoret. Den nya studien kan läsas i sin helhet här.

 

De två föregående rapporterna finns här:

Kontoret i ny tappning (2022)

Kontorsmarknad i förändring (2021)

 

Är du vår nästa kollega?

Navet Analytics är specialiserade affärskonsulter med djup och bred näringslivserfarenhet i...