070-558 09 14 info@navetanalytics.se
Välj en sida

Hur ser vändningen i byggsektorn ut?

Den samlade bygg- och underhållsvolymen inom bostäder och lokaler har sjunkit med totalt 20 procent under de senaste två åren enligt Navet Analytics konjunkturanalyser. Det verkar inte heller finnas några utsikter för en snabb rekyl varken i år eller 2025. Finansieringskostnaderna är höga och flera år av höjda byggmaterialpriser kombinerat med en hög inflation har gröpt ur hushållens konsumtionsutrymme och dämpat investeringsförmågan. Men en vändning kommer som den alltid gör.

Frågan är bara när och med vilken kraft? Blir det en samlad uppgång för husbyggnadsaktiviteten inom alla sektorer? Får vi en positiv rekyl som innebär att vi når samma aktivitetsnivå som strax innan inflationen tog fart. Sannolikt inte. Dels lär styrräntan ligga på en högre nivå än vi varit vana vid de senaste åren (ingen nollränta alltså), dels är det risk för att startsträckan på utförar– och produktionssidan blir lång. Under hösten steg arbetslösheten i Byggnads a-kassa kraftigt och kanske finns det en risk att vi står inför samma dränering av kompetens som i början av 1990-talet. Andra områden kommer sannolikt att gå på högvarv, vilket kommer att dra resurser. Till exempel har vi infrastrukturområdet, med ökat underhåll av vägar och järnvägar och investeringar för att hantera Natos krav på pålitliga transporter. Andra prioriterade områden är reinvesteringar inom VA, satsningar på klimat- och energiområdet, elektrifiering och grön industri. Dessa områden kommer sannolikt att konkurrera med resurser både inom konsultbranschen och för entreprenadsektorn. – Jens Linderoth, Navet Analytics

Foto: Into the unknown Flickr/Edwin Land (CC BY 2.0 DEED)