042-16 90 30 info@navetanalytics.se
Välj en sida
Startsida $ Våra tjänster $ Vår arbetsmodell

Vår arbetsmodell

Navet Analytics arbetsmodell handlar om att ge dig insikter om möjligheterna och att du ska känna dig trygg när du förändrar och utvecklar din verksamhet. Vi stödjer dig som kund hela vägen på förändringsresan, oavsett om det handlar om strategisk framtidsrådgivning eller en bolags- eller fastighetstransaktion.

Navet Analytics specialister har djup branschkunskap inom bygg­ och fastigheter, infrastruktur, logistik, bank, finans och försäkring, tillverkning och livsmedel, IT­-tjänstesektorn samt service och handel.

Vi arbetar strukturerat i team som sätts samman utifrån dina behov och våra medarbetares kompetens och erfarenhet. Du kan alltid räkna med vårt samlade enga­gemang för din framgång. Vår kultur präglas av lyhördhet, kreativitet, pålitlighet och stabilitet.

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som kvalitetssäkras i varje moment.

Navet Analytics tre steg benämns Analys-Struktur-Genomförande.

Analysen sker alltid i nära samarbete med kunden och syftar till att skapa ett relevant och objektivt beslutsunderlag för de beslut som måste fattas. Underlaget omfattar företagets interna data och förutsättningar samt viktiga omvärldsfaktorer, allt från förändringsprocessens art och syfte.

Strukturen – tydlig och framåtriktad – ger en bra överblick över situationen och underlättar beslutsprocessen. Rapportering till kunden, som anpassas efter uppdraget, presenterar fakta och kunskap på ett effektivt och beskrivande sätt.

Genomförandet, det tredje steget. Här slutförs och ”aktiveras” hela förändringsprocessen. Kunden får understöd och specialisthjälp för att lyckas på alla plan. Navet Analytics medverkar regelmässigt genom hela förändringsprocessen. Teamet av utvalda specialister kompletteras vid behov med kompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.