070-558 09 14 info@navetanalytics.se
Välj en sida
Startsida $ Om oss $ Våra värderingar

Våra värderingar

Vår värdegrund är navet i hur vi arbetar. Värdegrunden beskriver vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som.

Vi är Lyhörda – Det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar och i varje läge tillförsäkra kunden att vi når målet med varje uppdrag genom att vara lyhörda med korta beslutsvägar.

Vi är lyhörda för våra medarbetares vardag så att dom skall kunna förena sina arbetsuppgifter med familj och fritidsintressen.

Vi är Kreativa – Vi är dedikerade i våra uppdrag, tar ställning och levererar alltid kundspecifika lösningar.

Navet Analytics medarbetare erbjuds en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö vilket säkrar individens motivation att alltid leverera på toppen av sin förmåga och medverkar därmed till vår positiva utveckling.

Vi är Pålitliga – Vi kommunicerar öppet och ärligt med god affärsetik, hög moral och integritet. Vi skall uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga lösningar och prioritera hållbara resurser.

Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder, leverantörer och medarbetare skall vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Vi är Stabila – Vi arbetar långsiktigt med lönsamhet och stark förankring i vår marknad. Vi är självständiga och oberoende och arbetar alltid för kunden och styrs aldrig av någon annan ersättning än den kunden betalar.

Vi arbetar långsiktigt med våra medarbetares kompetensutveckling och erbjuder goda möjligheter till utbildning, karriär och friskvård.