042-16 90 30 info@navetanalytics.se
Välj en sida
Startsida $ Våra tjänster $ Strategiskt insiktsarbete & rådgivning

Strategiskt insiktsarbete & rådgivning

Att förstå och förutspå sin framtid är grunden för att våra kunder, oavsett bransch och utmaningar skall kunna fatta rätt beslut för ökad konkurrenskraft. Vi har lång erfarenhet av framtidsspaningar och strategiska rådgivningsuppdrag som går direkt in i våra kunders beslutsunderlag. Vi besitter även en gedigen erfarenhet av undersökningar, analyser och bevakningar samt varumärkesrådgivning. Tekniken och metodiken är väl beprövad och inkluderar även artificiell intelligens (AI), powered by Quilt.ai.

Analys | Bevakningar | Framtidsstudier | Strategisk rådgivning | Brand due diligence

 

 Analys

Navet Analytics erbjuder allt från kompletta omvärlds- och marknadsanalyser till utvärderingar av enskilda företag och projekt. I vårt analysarbete fokuserar vi ofta på behov, efterfrågan, underliggande drivkrafter, trender och andra tillväxtfaktorer. Utifrån resultaten formulerar vi konkreta råd och tydliga rekommendationer.

Navet Analytics metodik för analyser är erfarenhetsbaserad sedan över 30 år. Nu erbjuder vi även marknads- och omvärldsanalyser med hjälp av artificiell intelligens (AI), powered by Quilt.ai.

Skall du sjösätta en ny affärsidé, lansera en ny produkt eller tjänst eller införa ett nytt koncept? Vill du förstå vad som påverkar din omvärld, en ny kultur eller veta vad dina kunder associerar med ditt varumärke? Möjligheterna är oändliga och exemplen många.

Bevakningar

Vi skräddarsyr och presenterar relevant information på det sätt som passar dig, så som via en rapport eller dashboard online. Bevakningar ger dig tidiga indikationer på marknadsutvecklingen så att du kan vidta åtgärder i tid och styra din verksamhet åt rätt håll.

Våra uppdrag innefattar ofta presentationer vid seminarier och workshops av innehållet i våra rapporter och undersökningar.

Vår återkommande konjunkturrapport för bygg- och fastighetssektorn, Marknadstrender Bygg, baseras på ett stort antal statistiska källor, personliga intervjuer samt information från våra etablerade expertpaneler med fastighetsägare, konsulter och installatörer. Rapporten publiceras kvartalsvis och kan beställas på Norden-, riks-, samt länsnivå. Den används med fördel som underlag till strategiska affärsbeslut och vid budget- och prognosarbete.

Framtidsstudier

Omvärlden förändras i snabb takt. För att ta rätt beslut är det avgörande att förstå vilka förändringar som är permanenta alternativt tillfälliga. Våra framåtriktade undersökningar skräddarsys för dig och baseras ofta på en kombination av statistiskt material, intervjuer med olika aktörer i marknaden samt genom AI och big data.
Våra uppdrag kan innefatta att ta fram underlag till strategisk planering, kartläggningar, ägarstrukturer, prisutveckling, utbud och efterfrågan på riks, regional eller kommunal nivå.

Till flera branschorganisationer utför vi omfattande medlemsundersökningar och vi utför mer omfattande framtidsstudier för att beskriva troliga utvecklingsscenarier i en bransch eller en geografisk region. Då tittar vi särskilt på faktorer som energi, miljö, teknikutveckling, infrastruktur, sysselsättning, demografi, digitalisering, urbanisering, utbildning etc.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning erbjuds både fristående och i kombination med våra övriga tjänster. Vi ger dig stöd och vägledning genom hela beslutsprocessen för att ni skall nå rätt beslut. Vi erbjuder även varumärkesstrategisk rådgivning som ofta innefattar hur ditt varumärke är positionerat gentemot olika målgrupper och inom definierade områden.

 Brand due diligence

Det är ofta avgörande att förstå företagets kunder och varumärkets styrka i samband med stora investeringar, förvärv eller fusioner. Brand due diligence är ett viktigt komplement till finansiell och legal due diligence.

Kontaktperson
Ulrik Szokolay
CEO
ulrik.szokolay@navetanalytics.se
070-558 09 14