042-16 90 30 info@navetanalytics.se
Välj en sida

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport

Rekordlågt stämningsläge i Maskinentreprenörernas konjunkturrapport från december 2023.

Två gånger per år sedan 2015 tar Navet Analytics, tillsammans med Maskinentreprenörerna, ME, fram en konjunkturrapport för maskinentreprenörsbranschen.
Rapporten baseras dels på utredande djupintervjuer dels på webenkäter med medlemsföretagen och andra ekonomiska faktorer.
Temperaturen mäts i ME:s eget konfidensindex, MEKO, som blir en tidig indikator för situationen i hela byggsektorn.

Läs rapporten här:
https://www.me.se/globalassets/medlemskap-media/om-oss/meko-konjunkturrapport-2023_december.pdf

Är du vår nästa kollega?

Navet Analytics är specialiserade affärskonsulter med djup och bred näringslivserfarenhet i...