042-16 90 30 info@navetanalytics.se
Select Page

Humlegården Fastigheter AB

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget med fokus på kontor i Stockholm. När framtidens strategier skulle formas anlitade man Navet Analytics som extern rådgivare under affärsplanearbetet, med målet att skapa en framtidssäkrad plan. En plan som medarbetarna lever efter dagligen och som pekar ut vägen mot fortsatt expansion.

Med en fastighetsportfölj på 22 miljarder kronor är Humlegården Fastigheter en av de största aktörerna på marknaden för kontorsfastigheter i Stockholm. Genom ett tydligt fokus på att äga, förvalta och utveckla kontorsfastigheter i attraktiva lägen i Stockholm har beståndet utvecklats starkt under de drygt 20 år som bolaget varit verksamt. Ägda av Länsförsäkringsgruppen är drivkraften att erbjuda kvalitet för kunderna och skapa långsiktig, hållbar lönsamhet.

– Vi jobbar aktivt med vår fastighetsportfölj och investerar i fastigheter vi tror på långsiktigt. Jag och mina medarbetare är stolta över att våra kunder är mycket nöjda med oss som fastighetsvärd och vi arbetar ständigt för att utveckla vårt erbjudande och vårda relationen med våra kunder, säger Anneli Jansson, VD Humlegården Fastigheter AB.

Anneli är VD på fastighetsbolaget sedan 2016 och har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Humlegårdens relation med Navet Analytics inleddes några år innan Annelie tog över rodret, nämligen 2014.

– Vid det första tillfället då vi samarbetade med Navet Analytics handlade det om en genomlysning av bolaget. Ett avancerat arbete med syfte att utveckla vårt sätt att arbeta. Under 2017 initierade vi nästa uppdrag, som fokuserade på framtagningen av vår affärsplan, där Navet Analytics har bidragit stort i vårt strategiska arbete, säger Anneli.

Navet Analytics hade djupa förkunskaper Navet Analytics inledande strategiarbete åt Humlegården Fastigheter 2014 handlade bland annat om benchmarking gentemot andra fastighetsbolag och genomlysning av arbetssätt för att hitta förbättringsområden. Ett projekt som togs emot mycket väl av styrelse och ledning. När det var dags att ta affärs­ planearbetet till nästa nivå valde Anneli och ledningsgruppen att ta hjälp av en extern rådgivare, dvs Navet Analytics, för att skapa en ny, genomgripande affärsplan.

– Det var första gången Humlegården tog hjälp av en extern rådgivare för att facilitera affärsplanearbetet. Det blev ett mycket bra projekt där den interna kompetensen kompletterades med ett externt perspektiv. Att få både kvalificerad rådgivning och en strukturerad koordinator som driver arbetet i mål var en framgångsfaktor, säger Anneli.

Beslutet att samarbeta med Navet Analytics i affärsplane­arbetet grundade sig i att Anneli och ledningen ville satsa på en affärsplan med stort A. Ett arbete där man genom att ta ett helhetsgrepp skulle staka ut kursen för Humlegården Fastigheter under de kommande fyra åren. Arbetet påbörjades före sommaren 2017 och utgick ifrån ledningsgruppen, som i sin tur involverade sina respektive team i delar av arbetet. I november 2017 presenterades och antogs affärsplanen av styrelsen och i december introducerades den för alla medarbetare.

En gedigen process blev en gedigen plan
Från Navet Analytics drevs processen av konsulter som sedan tidigare hade arbetat med Humlegården Fastigheter. Ett stort antal arbetsmöten, med involvering av Humlegårdens med­arbetare, tillsammans med strategiarbete och omvärldsbevakning av Navet Analytics systerföretag Industrifakta ledde fram till den nya affärsplanen.

– Navet Analytics process var gedigen och ett stort stöd för mig och mina ledningskollegor. Med tanke på att vi är typiskt ”röda”, med massor av idéer och inspel, var det väldigt bra att få samarbeta med Navet Analytics ”blåa” och strukturerade medarbetare som skickligt höll projektet på vägen och effektivt tog det över mållinjen, i tid, säger Anneli med ett skratt.

Fokus i affärsplanearbetet har varit att ta fram mål för perioden 2018 –2021 samt strategier och aktivi­teter för hur målbilden ska uppnås.

– Affärsplanen är inget vi stoppar i byrålådan. Det är en karta som leder hela bolaget framåt, som används i vardagen och skapar riktning vid både små och stora beslut. Vi har kokat ner innehållet till strategier, nyckeltal och handlingsplaner. Övergripande bolagsmål har genererat avdelningsmål som därefter landat i individuella målsättningar. På varje ledningsmöte följer vi upp hur vi ligger till mot affärsplanen. Ett halvår efter att den lanserades lever vi efter den väldigt väl, men samtidigt är vi alltid beredda att omvärdera och prioritera annorlunda ifall det behövs. En affärsplan är inte slagen i sten utan är ett levande strategidokument, menar Anneli.

Att våga ställa de tuffa frågorna
Att ta in externa rådgivare i affärsplane­arbetet bidrog positivt till processen. Kvalificerad projektledning, med erfarna affärs- och strategikonsulter skapade såväl ordning och reda som strategisk spänst i slutleveransen. Och att ställas inför svåra frågor var särskilt uppskattat.

– Det är när erfarna konsulter ställer vassa frågor som kräver genomtänkta svar som något verkligt värdefullt sker. Navet Analytics tuffa frågor utmanade oss, vilket är ett måste för att man ska hitta en bra väg framåt. Det är annars lätt att hamna i detaljer och ”inifrånperspektiv”. Det gäller att diskussionerna lyfter för att även våra strategier ska nå nya höjder. Navet Analytics har hjälpt oss med detta och jag kan varmt rekommendera dem i affärsplanearbeten, avslutar Anneli Jansson, VD Humlegården Fastigheter AB

STARKA

I tre generationer har familjeföretaget STARKA varit med om att bygga Sverige. Att förvandla grus...

read more

Bravida

Staffan Påhlsson började 1978 som elektriker i installationsföretaget Bravida. Idag är han...

read more

Riksbyggen

Riksbyggen är en värderingsstyrd samhällsbyggare med uppdrag att skapa hållbara boenden. Det har...

read more

Boxon

500 000 kronor. Det blev kostnadsbesparingen som Boxon skapade i samarbete med Navet Analytics....

read more