042-16 90 30 info@navetanalytics.se
Välj en sida
Startsida $ Vi är Navet Analytics $ Våra medarbetare

Våra medarbetare

Ett av Navet Analytics strategiska mål är att vara den bästa arbetsplatsen. Det innebär att vi arbetar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, att alla medarbetare trivs och är friska och att vi har en optimal mix mellan kön, bakgrund och ålder. 

Våra medarbetare är vår främsta framgångsfaktor och deras engagemang är avgörande för att vi ska leverera tjänster och produkter enligt våra kunders förväntningar. Genom vår kompetensbredd föreligger en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där medarbetarna erbjuds såväl vidareutbildning som karriärmöjligheter.